اسپرینگ ایر > لوسیانو

اسپرینگ ایر > لوسیانو

اسپرینگ ایر > لوسیانو

لوسيانا
بافت نرم و صاف و فيبري
Five zone Pocket Spring System ارتقا يافته
پارچه كتاني در سطح فوقاني
جوگيري از نفوذ رطوبت 
مقاوم در برابر حسرات و باكتري ها
Pocket Spring System هر كدام در محل هاي جدامانه قرار مرفته اند كه امكان جابه جايي مستقل از يكديگر را دارند. به علاوه، اين تشك از لحاظ استخوان پزشكي (ارتوپدي) تاييد شده است.
تكنولوژي zone: سيم پيجي هاي ان به گونه ي آريتميتيك (مربوط به رياضي) طراحي شده كه گودي هاي هر نقطه از بدن را ساپورت خواهد كرد.

کلمات کلیدی :